Bewustwording

Wanneer medewerkers in een organisatie zich bewust zijn wat hun beslissingen en acties voor invloed hebben op het succes van de organisatie, is de eerste stap naar een permanente verbetering gezet.

Bewustwording ontstaat door openheid over de resultaten van de onderneming. Echter, hier kan alleen reactief mee omgegaan worden. Immers, de acties zijn al uitgevoerd en kunnen niet meer teruggedraaid worden.

Mooier is natuurlijk medewerkers van tevoren te laten ervaren wat hun handelen voor consequenties heeft. MAYA Advies heeft een spel ontwikkeld voor deze bewustwording.
De bedoeling van het spel is om een dropfabriek winstgevend te besturen. Vooraf zijn doelstellingen gedefinieerd en de deelnemers moeten in een aantal ronden, die gelijk staan aan de maandelijkse cycli binnen een organisatie, beslissingen nemen. De gevolgen van deze beslissingen zijn direct merkbaar in de resultaten van de fictieve organisatie.
Na afloop van het spel vindt een evaluatie plaats om een zo groot mogelijk leereffect te realiseren.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan.