Crisismanagement volgens MAYA Advies

Onze aanpak van crisismanagement is niet alleen gericht op het oplossen van de crisis, maar ook op het opsporen van de oorzaak en ervoor te zorgen dat een dergelijke crisis in de toekomst voorkomen wordt.

Oplossen crisissituatie

Door intensieve gesprekken met betrokkenen maken wij in korte tijd het probleem zichtbaar en dragen wij een oplossing aan hoe de crisis te lijf te gaan.
Samen met de betrokkenen zorgen wij er vervolgens voor dat de oplossing in korte termijn geïmplementeerd wordt om te zorgen dat de gevolgen geminimaliseerd worden en de crisissituatie tot het verleden behoort.

Structurele oplossing

Nadat de crisis bezworen is analyseren wij wat de oorzaak was en doen wij u een voorstel hoe de oorzaak structureel kan worden opgelost.
Wij kunnen ondersteuning bieden bij het implementeren van de aangeboden oplossing. Oplossingen kunnen liggen op het gebied van:
Coaching
Bewustwording
Invoeren verbetertraject
Invoeren kwaliteitssysteem

– Coaching

Het coachingstraject wat wij aanbieden is erop gericht om de organisatie scherp te houden nadat veranderingen in gang gezet zijn. Ook helpt ons coachingstraject medewerkers in een organisatie weer op eigen kracht door te gaan wanneer zij even vastgelopen zijn. Lees hier hoe wij dat realiseren.

– Bewustwording

Wanneer het van belang is om binnen de organisatie medewerkers te laten ervaren wat de impact is van hun beslissingen en acties voor het reilen en zeilen van de organisatie, kennen wij een spel waarbij medewerkers in korte tijd deze impact ervaren. Lees hier hoe wij dat realiseren.

– Invoeren verbetertraject

Verbetertrajecten zorgen ervoor dat organisaties in beweging blijven en voortdurend inspelen op nieuwe situaties. Niet alleen worden hiermee crisissituaties te lijf gegaan, maar verbetertrajecten zorgen er ook voor dat het rendement van uw organisatie verhoogd wordt. Lees hier verder hoe.

– Invoeren kwaliteitssysteem

In onze optiek zijn kwaliteitssystemen geen dwingend keurslijf, maar horen kwaliteitssystemen organisaties te ondersteunen in het bereiken van hun doelstellingen. Wij zijn van mening dat kwaliteitsdoelstellingen en organisatiedoelstellingen voortdurend in evenwicht moeten zijn. Onze definitie van kwaliteit luidt daarom: “Voldoen aan en waar mogelijk overtreffen van de verwachtingen van de klant en de maatschappij binnen de grenzen die de ondernemer stelt”. Voor de begeleiding van de implementatie van ISO 9001, MVO, ISO 14001 en de CO2 prestatieladder gebruiken wij de methodiek MVO Groeikeurmerk. Lees hier wat deze methode voor u kan betekenen.