Onze aanpak

In onze aanpak staan kostenbesparing en omzetverhoging centraal, zodat uw winst verbeterd wordt. Wij huldigen het principe dat wij voor onze opdrachtgevers meer moeten opleveren dan dat wij kosten.

Besparen op kosten is iets anders dan bezuinigen op kosten. Van besparing is sprake wanneer kosten gereduceerd worden zonder dat er comfort wordt ingeleverd. Kostenbesparing draagt direct bij aan de winst, zonder dat u daar omzet voor hoeft de maken.
Afhankelijk van de branche is een besparing van € 1.000,- gelijk aan de winst op € 10.000,- tot € 20.000,- omzet.

In onze aanpak van kwaliteitsverbetering wordt een kwaliteitssysteem geïntegreerd met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit geeft u een voorsprong op uw concurrenten omdat steeds meer organisaties en consumenten van hun toeleveranciers verwachten en dat zij aantoonbaar bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De methodiek die wij hanteren zorgt dat de pijlers van uw organisatie: wat doen wij, hoe doen wij dat en waarmee doen we dat, in een minimale tijd gedegen in kaart zijn gebracht. Omdat de methode ook voorziet in een jaarplan met een ingericht dashboard krijgt u een mechanisme in handen om op alle pijlers voortdurend te verbeteren en zo een voorsprong te krijgen en te houden op uw concurrenten.
Klik hier om meer over onze methodiek te lezen.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan.