Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Logo MVO RC

Wij geloven dat we samen kunnen zorgen voor een betere wereld. Op het eerste gezicht lijkt dit idealistisch, maar we geloven erin dat organisaties een wezenlijke bijdrage kunnen leveren om ervoor te zorgen dat generaties na ons ook nog verzekerd kunnen zijn van welvaart, zonder dat dit ten koste gaat van onze eigen welvaart. En laat dit nu juist de kern zijn van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen precies?

De definitie van maatschappelijk verantwoord ondernemen is: “structureel de verwachtingen van de belanghebbenden afwegen, met als doel een maximale toegevoegde waarde voor én de onderneming én mensen én het milieu, en daar open over zijn”.

Uit de definitie blijkt dat MVO geen ideële filosofie is, maar dat het gaat om ondernemen met een duidelijke verantwoordelijkheid voor milieu, medewerkers en maatschappij. Uit deze definitie blijkt dat MVO niet hetzelfde is als iets teruggeven aan de maatschappij. Donaties hebben dan ook niets met MVO te maken. De meeste ondernemingen zijn geen charitatieve instelling en het uitdelen van geld of menskracht draagt niet bij aan verbeteren van het bedrijfsrendement. Donaties en goede doelen hebben wel alles te maken met maatschappelijke betrokkenheid en imagovorming, hetgeen een onderdeel is van MVO. Bij het aspect milieu is duurzaamheid het kernbegrip. Duurzaamheid laat zich het beste vertalen als “voorzien in de behoeften van onze huidige generatie, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien te verminderen”.

Is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onontkoombaar?

Ja, volgens ons is MVO onontkoombaar. Het is weliswaar niet wettelijk verplicht om maatschappelijk verantwoord te ondernemen maar er zijn dusdanige trends in de Westerse samenleving dat de druk van belanghebbenden toeneemt. Wil een onderneming blijven voortbestaan dan wordt zij, vroeger of later, gedwongen naar die belanghebbenden te luisteren.
Het is noodzakelijk om daar zichtbaar actie op te doen volgen want belanghebbenden huldigen het standpunt: eerst zien, dan geloven.
Om te voorkomen dat een organisatie de speelbal wordt van steeds andere belanghebbenden, zal zij zich proactief moeten opstellen. Met andere woorden: maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan.