Voordelen MVO

Om winstgevendheid, en daarmee continuïteit van uw organisatie, te realiseren, is het van belang om voortdurend te verbeteren, te kijken naar kostenbesparingen, te werken aan een goed imago, tevreden klanten en tevreden medewerkers. In feite bent u dan bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen; u zorgt voor bestaansrecht, en daarmee werkgelegenheid, u zorgt voor besparing op schaarse middelen, u gaat op een goede manier om met mensen. De voordelen MVO op een rij:

Meer winst door continu verbeteren

Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat continu verbeteren leidt tot hogere klanttevredenheid, hogere klantloyaliteit en hogere medewerkerstevredenheid. Ook blijkt dat de omzetgroei 4 tot 10% en de winstgevendheid 14 tot 44% hoger is dan het branchegemiddelde.
Continu verbeteren is daarnaast de basis voor innovatie.
Deze ingrediënten zijn de pijlers van een organisatie om ook in de toekomst te blijven bestaan.

Kostenbesparingen

Door slimmer om te gaan met middelen, zijn voor een organisatie behoorlijke besparingen te realiseren. Onderzoek heeft aangetoond dat besparing op energie voor een organisatie gemiddeld 15 tot 30% bedraagt.
Kritisch kijken naar het printen van gegevens werpt ook zijn financiële vruchten af. Gemiddeld zijn de kosten voor afdrukken € 425,- per medewerker per jaar.
Kritisch kijken naar het wagenpark; zuinigere auto’s, het nieuwe rijden en thuiswerken helpen mee om te besparen op brandstofkosten.
Zomaar wat voorbeelden die aangeven dat het analyseren van het gebruik van bedrijfsmiddelen al snel tot besparingen kan leiden.

Een goed imago

Een goed imago zorgt ervoor dat uw organisatie positief bekend staat. Buiten gratis reclame zorgt dit voor tevreden klanten. Klanten die graag met u zaken doen en hun positieve ervaringen met anderen willen delen.
Een goed imago zorgt ervoor dat een bedrijf een aantrekkelijke werkgever is en verhoogt de arbeidsproductiviteit. Werknemers vinden het belangrijk dat zij trots kunnen zijn op het bedrijf waar zij werken.
Maatschappelijke organisaties zijn de laatste jaren erg actief geworden en kijken kritisch naar bedrijfsactiviteiten. Zij schuwen de publiciteit niet en hun berichtgeving zorgt regelmatig voor negatieve publiciteit met alle gevolgen voor de betrokken organisaties van dien. Een goed imago voorkomt dat extra inspanningen moeten worden verrichten om dergelijke imagoschade te voorkomen.

Tevreden klanten

Tevreden klanten komen graag bij u terug en zijn een bron van gratis reclame. Ontevreden klanten zorgen voor negatieve reclame. Wetenschappelijk is aangetoond dat één negatieve klant zorgt voor het verlies van elf (potentiële) klanten.
Het werven van een nieuwe klant kost gemiddeld € 925,- wat betekent dat de kosten van een ontevreden klant gemiddeld € 10.175,- zijn.
Om dit goed te maken moet u, afhankelijk van de branche, een omzet realiseren van € 101.750,- tot € 203.500,-.

Tevreden medewerkers

Tevreden medewerkers zijn gemotiveerd en zetten zich extra in wanneer dit noodzakelijk is. Zij zien de organisatie als een deel van zichzelf en willen niets liever dan dat het goed gaat met de organisatie. Betrokken medewerkers informeren u sneller wanneer zij kansen voor uw organisatie zien, zowel bij klanten als bij verbetering van de interne bedrijfsvoering. Verlaging van kosten en verhoging van omzet kan het directe gevolg zijn.
Gemotiveerde medewerkers laten zich niet negatief uit over de organisatie waar zij in dienst zijn. In contacten waar uw organisatie ter sprake komt, wordt er positief over u gesproken en dergelijke mond-op-mond reclame is gratis.
Tevreden medewerkers zijn minder vaak ziek. Een lager ziekteverzuim verlaagt de kosten van uw organisatie. De kosten van één ziektedag zijn gemiddeld € 300,-.

Marktkansen

Er is steeds meer marktvraag naar MVO-bedrijven en producten. Consumenten worden kritischer op de wijze waarop producten tot stand komen, bedrijven willen steeds meer zaken doen met leveranciers die maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De overheid streeft er naar om in 2015 alleen nog inkopen te doen bij bedrijven die kunnen aantonen dat zij aan duurzaamheidseisen kunnen voldoen.

Een beter milieu

Buiten dat MVO goed is voor de organisatie en goed is voor de mensen, levert het ook winst op voor onze aarde. We leven op aarde met steeds meer mensen die steeds meer grondstoffen nodig hebben. Een toenemend aantal grondstoffen wordt schaars. Doordat organisaties zoeken naar alternatieve grondstoffen, minder verspillen en recyclen, zorgt dit ervoor dat de aarde niet uitgeput raakt en leefbaar blijft.
Ook milieuvervuiling bedreigt de leefbaarheid op aarde, wat een directe bedreiging vormt voor ons voortbestaan. Door bijvoorbeeld minder energie te verbruiken, minder papier te gebruiken , minder afval te produceren, flexibel en thuiswerken te bevorderen, lokaal in te kopen, wordt de CO2 uitstoot verminderd.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan.