Uw voordeel

Onze aanpak levert u een aantal voordelen op die gebaseerd zijn op het verhogen van uw winst.

Meer winst door continu verbeteren

Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat continu verbeteren leidt tot hogere klanttevredenheid, hogere klantloyaliteit en hogere medewerkerstevredenheid. Ook blijkt dat de omzetgroei 4 tot 10% en de winstgevendheid 14 tot 44% hoger is dan het branchegemiddelde.
Continu verbeteren is daarnaast de basis voor innovatie.
Deze ingrediënten zijn de pijlers van een organisatie om ook in de toekomst te blijven bestaan.

Tevreden klanten

Tevreden klanten komen graag bij u terug en zijn een bron van gratis reclame. Ontevreden klanten zorgen voor negatieve reclame. Wetenschappelijk is aangetoond dat één negatieve klant zorgt voor het verlies van elf (potentiële) klanten.
Het werven van een nieuwe klant kost gemiddeld € 925,- wat betekent dat de kosten van een ontevreden klant gemiddeld € 10.175,- zijn.
Om dit goed te maken moet u, afhankelijk van de branche, een omzet realiseren van € 101.750,- tot € 203.500,-.

Tevreden medewerkers

Tevreden medewerkers zijn gemotiveerd en zetten zich extra in wanneer dit noodzakelijk is. Zij zien de organisatie als een deel van zichzelf en willen niets liever dan dat het goed gaat met de organisatie. Betrokken medewerkers informeren u sneller wanneer zij kansen voor uw organisatie zien, zowel bij klanten als bij verbetering van de interne bedrijfsvoering. Verlaging van kosten en verhoging van omzet kan het directe gevolg zijn.
Gemotiveerde medewerkers laten zich niet negatief uit over de organisatie waar zij in dienst zijn. In contacten waar uw organisatie ter sprake komt, wordt er positief over u gesproken en dergelijke mond-op-mond reclame is gratis.

Laag ziekteverzuim

Een laag ziekteverzuim betekent naast een verhoging van de productiviteit ook een waarborg voor een continue bedrijfsvoering, immers: de werkzaamheden van uw zieke werknemer hoeven niet opgevangen te worden of u hoeft geen uitzendkrachten te rekruteren om kritische werkzaamheden uit te laten voeren.
Daarnaast verlaagt het de kosten van uw organisatie. De kosten van één ziektedag zijn gemiddeld € 300,-.

Efficiëntere processen

Door efficiënte processen kunnen doorlooptijden drastisch verbeterd worden. Wanneer processen perfect op elkaar afgestemd zijn, zorgt dit voor een naadloze overgang, waardoor tijdsverlies tot een minimum beperkt wordt. Dat dit zorgt voor tevreden medewerkers en tevreden klanten is een open deur.
Efficiënte processen zorgen voor ruimte bij medewerkers. Ruimte die benut kan worden om samen te communiceren over verbeteringen binnen de procesgang. Aangetoond is dat gerichte communicatie gemiddeld zorgt voor 30% productiviteitsverbetering en dit komt direct ten goede aan de verbetering van uw bedrijfsrendement.

Voldoende middelen

In dit kader wordt onder middelen alles verstaan wat nodig is om uw activiteiten als organisatie uit te voeren, van vervoersmiddelen tot grondstoffen.
Komt een van deze componenten in het gedrang dan is dit een gevaar voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering.
Wij worden geconfronteerd met de eindigheid van grondstoffen, energieprijzen staan onder druk en de gevolgen van het gebruik van grondstoffen en energie zijn terug te vinden in de klimatologische veranderingen.
Door slimmer om te gaan met middelen zijn voor een organisatie behoorlijke besparingen te realiseren. Onderzoek heeft aangetoond dat besparing op energie voor een organisatie gemiddeld 15 tot 30% bedraagt.
Kritisch kijken naar afdrukken van gegevens werpt ook zijn financiële vruchten af. Gemiddeld zijn de kosten voor afdrukken € 425,- per medewerker per jaar.
Zomaar wat voorbeelden die aangeven dat het analyseren van het gebruik van bedrijfsmiddelen al snel tot besparingen kan leiden.

Een goed imago

Een goed imago zorgt ervoor dat uw organisatie positief bekend staat. Buiten gratis reclame zorgt dit voor tevreden klanten. Klanten die graag met u zaken doen en hun positieve ervaringen met anderen willen delen.

Tevreden maatschappij

Maatschappelijke organisaties zijn de laatste jaren erg actief geworden en kijken kritisch naar uw bedrijfsactiviteiten. Zij schuwen de publiciteit niet en hun berichtgeving zorgt regelmatig voor negatieve publiciteit met alle gevolgen voor uw organisatie van dien. Een goed imago voorkomt dat u extra inspanningen moet verrichten om dergelijke imagoschade te voorkomen.

Een goede relatie met uw leveranciers

Stel u krijgt een spoedorder binnen, maar helaas, de benodigde grondstoffen hebt u niet op voorraad.
Op dat moment gaat u een goede relatie met uw leverancier echt waarderen, immers het zorgt ervoor dat hij voor u klaar staat en begrip heeft voor uw situatie. Hij zal er vervolgens alles aan doen om u te helpen. Resultaat: u bent in staat om de order alsnog op tijd te leveren.
Goede leveringscondities zijn van groot belang voor uw organisatie. Een goede relatie met uw leverancier zorgt ervoor dat in de onderhandelingen over leveringscondities er ook begrip is voor uw positie als afnemer. Dit kan net het verschil zijn tussen goede en uitstekende leveringscondities.
Bij calamiteiten bij uw leverancier is het van belang dat een goede communicatie ervoor zorgt dat u tijdig wordt geïnformeerd, zodat u maatregelen kunt nemen voor een ongestoord bedrijfsproces.
Juist dan is het van belang dat de relatie tussen u en uw leverancier optimaal is. Dit zorgt voor een goede basis om ook juist slecht nieuws naar elkaar te durven communiceren.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan.